akcja medyczna

Akcja Medyczna – Listopad 2017 r.

W ramach Humanitarnej Akcji Medycznej organizowanej przez Towarzystwo Kultury
Polskiej „Jasna Góra” w Naddniestrzu, przeprowadzonej w 2017 r.
ze środków Senatu RP poprzez Fundację Pomoc Polakom na Wschodzie,
polscy lekarze zakwalifikowali pilnie do specjalistycznego leczenia rehabilitacyjnego
Panią Halinę Krzyżanowską z Naddniestrza.
Podmiotem wspomagającym organizację leczenia p. Haliny, naszej rodaczki z Raszkowa,
była Fundacja Humana Mundi.

akcja medyczna
Rehabilitacja po operacji

Rehabilitacja trwała dwa tygodnie i przyniosła znaczącą poprawę zdrowia p. Haliny
ratując ją od trwałego kalectwa.
Cały proces leczniczy i logistyczny w Polsce koordynował Marek Pantuła- Prezes Fundacji
Humana Mundi, Honorowy Członek Towarzystwa Kultury Polskiej „Jasna Góra”
w Naddniestrzu.
To tu, w starym grodzie Przemyślu spotkałem ludzi, którzy nie zapomnieli w swych
sercach o naszych rodakach żyjących po wschodniej stronie brzegu Dniestru z dala od
współczesnej cywilizacji i Europy.
I to Wam pragnę gorąco podziękować za wszelką bezinteresowną pomoc, w leczeniu
p. Haliny.
Kto z nas będąc w Naddniestrzu nie wszedł w progi wiejskiej, polskiej chaty, gdzie
historia życia naszych rodaków jest jeszcze żywa, ciepła, przesiąknięta wręcz filozoficzną
myślą egzystencjalną, bytu materialnego i duchowego.
Dokąd prowadzą ścieżki naszego życia zanurzone w czystym strumieniu wspomnień
o naszych rodakach z odległych światów ludzkich..?
Szczególnie dziękuję całemu personelowi medycznemu Zakładu Rehabilitacji
w Wojewódzkim Szpitalu im. św Ojca Pio w Przemyślu oraz
Siostrom Zakonnym „Felicjankom” z Przemyśla.
Dziękuję także moim przyjaciołom:
Bogusławowi Iwanowskiemu z Tyrawy Wołowskiej, który przyjął p. Halinę w swojej
Galerii Rzeźby Quo Vadis i udzielił żywej lekcji historii Polski
oraz Jerzemu Jankowskiemu, który gościł p. Halinę w swym rodzinnym. Chcielibyśmy podziękować również dr Krzysztofowi Popławskiemu.

 

akcja medyczna
Siostry felicjanki z Przemyśla, dr Krzysztof Popławski, Halina Krzyżanowska

1 thought on “Humanitarna Akcja Medyczna

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *