Międzynarodowe Bukowińskie Spotkania ze Sztuką

Bukowińskie Spotkania ze Sztuką to międzynarodowy festiwal jednoczący człowieka i ducha

Istotę Festiwalu Bukowińskie Spotkania ze Sztuką nie stanowiły wygodne fotele, sprzęt wysokiej jakości, efekty iluminacyjne, olbrzymi nakład finansowy czy wysoka medialność. Istotę tego Festiwalu stanowił człowiek żyjący na marginesie danej społeczności, oddalony od postępującej cywilizacji, kultury, osamotniony w swej prostej, ale czystej egzystencji.

Spotkania ze Sztuką
Wywóz końmi instrumentów muzycznych do wsi Plesza. Ze względu na brak drogi dojazdowej do wioski do transportu musiały być użyte wozy.

Projekt Bukowińskich Spotkań ze Sztuką na Ukrainie, Rumunii, Mołdawii zrodził się z naturalnej potrzeby rozwoju świadomości, osobowości, kształtowania się hierarchii wartości i humanizmu, pamiętając o tych , którzy nie mogą w pełni uczestniczyć w bogactwie życia na płaszczyźnie aksjologiczno – estetycznej.

Bukowińskie Spotkania ze Sztuką z udziałem osób niepełnosprawnych ukazują wielopłaszczyznowość funkcjonowania człowieka z człowiekiem, poprzez wspólną historię, tradycje, wspólną zadumę nad życiem ludzkim, wspólne cierpienie fizyczne i egzystencjalne, wspólne kreowanie świata wartości.

Spotkania ze Sztuką
W starej, drewnianej szkole wsi Plesza odbył się koncert muzyki Fryderyka Chopina na dwie gitary klasyczne

Wartości, jakie odkrywa się podczas wspólnego kreowania rzeczywistości na płaszczyźnie kultury, sztuki, pozwalają bardziej poznać życie innych ludzi, ich światy, kulturę, co znacznie niweluje wszelkie granice: społeczne, religijne, kulturowe.

Spotkania ze Sztuką
Bukowińskie Spotkania ze Sztuką w Rumunii

Bukowińskie Spotkania ze Sztuką odbyły się w VI edycjach

Za każdym razem łączyły ze sobą ludzi różnych narodowości, wyznań i poglądów. W momencie spotkania byli oni dla siebie braćmi m.in. złączeni dzięki sztuce.

Bukowińskie spotkania ze sztuką, to spotkanie człowieka z człowiekiem w człowieku, jego światem wartości sensem i istotą.

Mieliśmy okazję gościć i dzielić się sztuką z osobami, które oddalone od współczesnego społeczeństwa nigdy nie miały okazji spotkać się i uczestniczyć w takich wydarzeniach. Wymienić tutaj trzeba polskie wsie na Bukowinie w Rumunii takie jak: Plesza, Pojana Mikuli, Nowy Soloniec, w Mołdawii miejscowości Oknica i Głodziany, a  autonomicznym regionie Mołdawii Gagauzji: mieście Komrat, oraz na Ukrainie w Zauczu. Z tych miejsc zaprosiliśmy naszych Gości jak również mogliśmy je odwiedzić.

Spotkania ze Sztuką
Osoby (w tym Polonia), które przybyły wziąć udział w jednej z edycji Spotkań