O fundacji

      Spotkanie człowieka z człowiekiem w człowieku,

      to spotkanie z światem wartości, sensem i istotą nie z tego świata.

 

Ten cytat mówi wiele o fundacji Humana Mundi. Zgodnie ze statutem ma ona na celu: odkrywanie, poznawanie, współtworzenie i ukazywanie wartości zapomnianych, nieznanych, różnych światów ludzkich w zastanej rzeczywistości. Mówiąc prostymi słowami chcemy poznać drugiego człowieka jako największą wartość tego świata. Naszym zadaniem jest wydobyć to co najlepsze i podzielić się tym z innymi. Kultywować, wzmacniać i szanować. Za tym wszystkim kryje się, wydawać by się mogło, prosta idea; rozwijać ludzkość by z każdym dniem stawała się coraz, by każdy postrzegał drugą osobę jako największy dar życia.

Te cele realizowane są przez rozmaite działania. Obrany został pewien kierunek, który jest określony poprzez wcześniejsze działania, zanim powstała fundacja. Skupiają się one głównie na wspieraniu kultury, pomaganiu naszym rodakom poza wschodnimi granicami kraju, promowaniu wartości związanych z Polską, dbaniu o miejsca i ludzi zaniedbanych i zapomnianych.

Najłatwiej jest zrozumieć profil fundacji poprzez projekty, które udało nam się zrealizować jako osoby fizyczne. Więcej o nich w aktualnościach na stronie głównej: Działalność. O fundacji.

 

Poczytaj:

O całej działalności fundacji: http://humanamundi.pl/category/dzialalnosc-i-historia/

O projektach kulturalno-humanitarnych: http://humanamundi.pl/category/projekty-humanitarno-kulturalne/

 

Obecnie zarząd fundacji składa się z czterech osób:

Marek Pantuła – Fundator oraz Prezes Fundacji

 • Honorowy Członek Towarzystwa Polskiej Kultury „Jasna Góra”
  w Naddniestrzu, zasłużony dla promowania polskiej kultury, tradycji, historii
  i edukacji w Naddniestrzu.
 • Współautor i koordynator idei powołania Domu Polskiego „Wołodyjowski”
  w Raszkowie.
 • Laureat Nagrody Prezydenta Miasta Przemyśla (2006r.) i Nagrody
  Marszałka Podkarpackiego (2010r.) za działania społeczne na rzecz promowanie
  kultury polskiej w Kraju i Europie Wschodniej z udziałem osób
  niepełnosprawnych. Nagroda Honorowa nominacyjna Jana Rodowicza „Anody”
  w Muzeum Powstania Warszawskiego 2012r.

Autor i koordynator wielu międzynarodowych idei i projektów, między innymi:

 •  pierwszego, oficjalnego przekazu kultury polskiej po wojnie domowej w
  Mołdawii „Polscy Artyści Polonii w Naddniestrzu” 2011 roku za zezwoleniem
  władz naddniestrzańskich w języku polskim ze środków Podkarpackiego
  Urzędu Marszałkowskiego.
 •  Wielu edycji Festiwalu Transgranicznego: Bukowińskie Spotkania ze Sztuką
  na Ukrainie, Rumunii, Mołdawii, Naddniestrzu i Polsce z udziałem Polonii
  z Białorusi, Litwy i Serbii, a także artystów niepełnosprawnych/2002- 2012/
  między innymi ze środków Senatu RP.
 • Humanitarnej pomocy i terapii za pomocą sztuki, dzieci Czarnobyla w Zauczu
  k/ Czerniowiec na Ukrainie z polskimi artystami, osobami niepełnosprawnymi.
 • Projekt „Kultura na Płotach” w mołdawskich i rumuńskich wioskach
  oddalonych od dużych aglomeracji.
 • Akcji Medycznych w Naddniestrzu i Mołdawii .,ze środków Fundacji Pomoc
  Polakom na Wschodzie, Senatu RP,.
 • Współautor publikacji „Królestwa Nostalgii” /wydanie bibliofilskie/
  i „Niezapomniane Światy Ludzkie” o życiu Polaków w Naddniestrzu z grantów
  MSZ w Warszawie 2013r., a także wielu artykułów w miesięczniku
  „Nasz Przemyśl”.

Małgorzata Zbierska – wiceprezes fundacji odpowiedzialna za koordynację projektów. Skupia się na działaniach artystycznych poprzez które aktywizuje i wzmacnia kulturę polską poza granicami.

 

Jan Pantuła – członek zarządu. Jest odpowiedzialny za tworzenie i realizację projektów kulturalnych dotyczących dziedzictwa ludzkiego w Polsce jak i za granicą. Element kreatywny przekuwa w opracowywaniu nowych projektów.

o fundacji

Natalia Tsekh – członek zarządu. Polka urodzona w Naddniestrzu, obecnie mieszkająca w Polsce i działająca na rzecz ludziom z najuboższego kraju europy – Mołdawii.

Rada Fundacji
1. Pawlik Joanna – Przewodnicząca
2. Jerzy Jankowski
3. Sroka Marek

Fragment statutu fundacji Humana Mundi:

Preambuła
Fundacja pod nazwą Humana Mundi to akt kreacji, woli, ducha i umysłu, służący rozwojowi człowieka, spotkaniu się z człowiekiem w człowieku, jego światem wartości, sensem i istotą. Fundacja ta ma za zadanie odkrywanie, poznawanie, współtworzenie i ukazywanie wartości zapomnianych, nieznanych, różnych światów ludzkich w zastanej rzeczywistości. Jest ona apolityczna i przekracza granice społeczne, kulturowe, polityczne i religijne, szuka tego co łączy w ludzkim świecie wartości.

[…]

Cele i zasady

§ 8
1. Ogólnym celem Fundacji jest pomoc ludziom na każdej płaszczyźnie życia, w kraju i na świecie w szczególności tym, którzy żyją w zapomnieniu, z ograniczonym dostępem do rozwoju osoby ludzkiej, a także prowadzenie działań na rzecz rozwoju miejscowości i regionów regresyjnych, słabo rozwiniętych poprzez różnorodne formy działania.

Poniżej cały statut fundacji do wglądu:

Statut fundacja Humana Mundi