Integracyjne Spotkania Filozoficzne

                                                 Rozumne chcenie tego co nie jest,

nie można bowiem chcieć tego co już jest

Emmanuel Kant

 

Ogólnopolskie Integracyjne Spotkania Filozoficzne

to projekt, który miał na celu coroczne spotykanie się z filozofią w naszych zabieganych czasach. Idea zrodziła się ze wspólnych przeżyć z osobami niepełnosprawnymi i zadumy nad człowiekiem jako podmiotu wielopłaszczyznowego.

Filozofia stała się tu nową formą terapii zarówno dla osób niepełnosprawnych  jak i osób zdrowych, rodząc empatię bytu drugiego człowieka. Sam fakt zdobycia wiedzy filozoficznej na płaszczyźnie czysto intelektualnej jest tylko ziarenkiem piasku w porównaniu do tego, co niesie sobą odkrywanie, poznawanie, przeżywanie i urzeczywistnienie filozofii w swoim życiu. Często ludzie niepełnosprawni żyją swoją niezależną, wypracowaną przez siebie filozofią życia, ale nie mają możliwości pokazania i skonfrontowania jej z innymi.

Integracyjne Spotkania Filozoficzne odbywały się w Przemyślu co rok i mieliśmy okazję przeprowadzić kilka ich edycji.

Program III Integracyjnych Spotkań Filozoficznych w Przemyślu

28 września (sobota)

godz. 16.00 – Prezenter Spotkań: Maria Głowik (osoba niewidoma). Czasy przybliżone, zależne od czasu dyskusji.

godz. 16.00 – rozpoczęcie III Integracyjnych Spotkań Filozoficznych. Słowo autora – Marek Pantuła

godz. 16.05 – dr hab. Jacek Widomski. Prelekcja. Dyskusja.

godz. 17.30 – Jadwiga Sopata (osoba głuchoniewidoma) . Filozofia życia. Dyskusja. Spotkanie poprowadzi Marek Pantuła.

godz. 18.15 – dr Marta Kudelska. Prelekcja: Egoistyczny altruizm osób nieoświeconych. Refleksja na temat koncepcji dobra własnego w relacji do dobra innych w oparciu o klasyczną myśl indyjską. Dyskusja.

godz. 19.45 – Krystyna i Jacek Ross. Poeci. Osoby niewidome. Filozofia życia. Dyskusja.

godz. 20.15 – dr Krzysztof Pawłowski. Prelekcja: Jednocząca moc dobra. Wyzwania z perspektywy Platońskiej wizji umiłowania mądrości

godz. 21.30 – Koncert poezji śpiewanej Krystyna i Jacka Ross

29 września (niedziela)

godz. 8.00 – Wyjazd na spotkanie z artystą rzeźbiarzem Bogusławem Iwanowskim. Filozofia życia. Filozofia sztuki. Wspólne ognisko.