wspolpraca_ze_stowarzyszeniem
Od prawej Diana Kuksina Prezes, Domu Polskiego Wspólnoty im. Ludwika Młokosiewicza w Lagodekhi, Marek Pantuła Prezes Fundacji Humana Mindi

 

Wierność tradycji swoich przodków, to nie tylko podtrzymywanie podstawowych
wzorców kulturowych, ale nieustanne dążenie do rozwoju tychże wartości na wielu
nowych płaszczyznach egzystencji ludzkiej i pogłębiania swojej świadomości
i tożsamości kulturowej.

W październiku 2017 r. Marek Pantuła wraz z panią dr Tatianą Kurczewską z Tbilisi odbył
roboczą wizytę do Gruzji, gdzie zapoznał się z potrzebami Polaków mieszkających na
prowincji.
Wizyta ta była na tyle owocna, że stała się inspiracją do powstania nowego Towarzystwa
Dom Polski Wspólnoty im. Ludwika Młokosiewicza w Lagodekhi. Została rozpoczęta współpraca ze stowarzyszeniem Dom Polski.

Dom Polski Wspólnoty w Lagodekhi jest stowarzyszeniem młodym, założonym z inicjatywy
Diany Kuksiny oraz osoby pochodzenia polskiego mieszkające na głębokiej prowincji tuż przy
granicy z Azerbejdżanem. W tej miejscowości i okolicy żyje ok. 1000 osób pochodzenia
polskiego. Niestety oddalenie od dużych aglomeracji spowodowało izolację społeczną i
trudny dostęp do kultury polskiej.

 Dlatego też naszym celem jest odrodzenie polskości, powrotu do naszych korzeni, tradycji,
języka i kultury polskiej. Aby móc zrealizować powyższe cele musimy mieć wsparcie z
Ojczyzny naszych przodków. Pragniemy rozpocząć nasze działania, realizację powyższe cele
od stworzenie skromnej siedziby i wyposażenie jej w podstawowe narzędzia pracy. Dalej
pragniemy organizować warsztaty edukacyjne na których poznamy głębiej kulturę, tradycję i
język polski – Diana Kuksina

Takie są założenia naszego stowarzyszenia. Obecnie w naszym stowarzyszeniu znajduje się
120 członków w tym: 30 członków od lat 6-18 , 60 członków od lat 18-45 ,30 członków
powyżej 45 lat.

Nie ukrywamy, że życie nasze w tej części Gruzji ociera się o margines życia społecznego i
wszystkie osoby pochodzenia polskiego żyją w trudnych warunkach materialno-
bytowych, do tego znana nam dobrze rusyfikacja, co powodowało mniejsze
zainteresowanie podtrzymywaniem tradycji i kultury polskiej – Diana Kuksina

 

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *